+385 98 909 1707 | info@fiziomed.net

REZERVIRAJTE SVOJ TERMIN

FIZIOMED centar za fizioterapiju

Roko Nikolić, bacc. physioth.

098/909-1707

Ulica dr. Zdravka Kučića 32

51 000 Rijeka, Hrvatska

PONEDJELJAK                12:00 - 20:00

UTORAK                           09:00 - 17:00

SRIJEDA                            12:00 - 20:00

ČETVRTAK                       12:00 - 20:00

PETAK                               09:00 - 17:00